Política de privadesa

1.- Qui som?

Aquesta pàgina Web és titularitat de BABAU BARCELONA, SCP. (d'ara endavant, “BABAU”), amb NIF: J65439358 i domicili social al c/ Salmerón 140, 08222, Terrassa(Barcelona).

2.- Informació i consentiment

Mitjançant l'acceptació de la present Política de Privadesa, l'usuari (d'ara endavant, l'“Usuari” o els “Usuaris”) queda informat i presta el seu consentiment lliure, informat, específic i inequívoc perquè les dades personals que faciliti a través de la pàgina Web ubicada a les URL [https://www.babaubarcelona.com/] i [https://www.babau.cat/] (d'ara endavant, el “Lloc Web”) siguin tractats per BABAU, així com les dades derivats de la vostra navegació i aquelles altres dades que pugueu facilitar en un futur.

L'Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privadesa, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar-ne la comprensió, podent l'Usuari determinar, de forma lliure i voluntària si voleu facilitar les vostres dades personals a BABAU.


3.- Obligatorietat de facilitar les dades

Les dades sol·licitades als formularis de la Web són amb caràcter general, obligatòries (llevat que en el camp requerit s'especifiqui el contrari) per complir amb les finalitats per a les quals estan sent demanades.
Per tant, si no se'n faciliten o no es faciliten correctament no es podran atendre, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del Lloc Web.

4.- Amb quina finalitat tractarà BABAU les dades de l'Usuari?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per BABAU d'acord amb les finalitats següents:

Dades facilitades per formalitzar una compra:
- Gestionar, tramitar, enviar i donar seguiment a les compres fetes.
- Contactar amb l'Usuari per finalitzar la comanda si heu desat la vostra cistella de compra o heu guardat productes a la cistella de compra sense finalitzar el procés de pagament.
- Realitzar enquestes de qualitat i de satisfacció.
- Enviar comunicacions comercials personalitzades a l'Usuari sobre productes i serveis de BABAU, per mitjans electrònics i/o convencionals, llevat que l'Usuari s'oposi marcant la casella habilitada a aquest efecte al Lloc Web.
- Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'Usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos, si l'Usuari ho autoritza marcant la casella habilitada a aquest efecte.
- Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportaments de l'Usuari amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del Lloc Web.

Dades facilitades a través de formularis de productes fora de Stock:
- Informar els usuaris de la disponibilitat de productes sobre els quals es va interessar i que estaven fora d'estoc.
- Enviar comunicacions comercials a l'Usuari per mitjans electrònics i/o convencionals, sobre productes i serveis (i) de BABAU, i (ii) d'altres empreses amb què BABAU col·labori, si l'Usuari dóna el seu consentiment marcant la casella corresponent.
- Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'Usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos, si l'Usuari ho autoritza marcant la casella habilitada a aquest efecte.
- Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportaments de l'Usuari amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del Lloc Web.

Dades facilitades a través de formularis de contacte:
- Gestionar, tramitar i donar resposta a les peticions, sol·licituds, incidències o consultes de lusuari.
- Enviar comunicacions comercials a l'Usuari per mitjans electrònics i/o convencionals, sobre productes i serveis (i) de BABAU i, (ii) d'altres empreses amb què BABAU col·labori, si l'Usuari en dóna el consentiment marcant la casella corresponent.
- Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'Usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos, si l'Usuari ho autoritza marcant la casella habilitada a aquest efecte.
- Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportaments de l'Usuari amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del Lloc Web.

Dades facilitades a través de formularis de col·laboracions:
- Gestionar la relació amb col·laboradors o influencers.
- Enviar comunicacions comercials a l'Usuari per mitjans electrònics i/o convencionals, sobre productes i serveis (i) de BABAU i, (ii) d'altres empreses amb què BABAU col·labori, si l'Usuari en dóna el consentiment marcant la casella corresponent.
- Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'Usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos, si l'Usuari ho autoritza marcant la casella habilitada a aquest efecte.
- Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportaments de l'Usuari amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del Lloc Web.

Dades facilitades per a l'enviament de Newsletter:
- Gestionar la subscripció i/o baixa de la Newsletter.
- Enviar comunicacions comercials a l'Usuari per mitjans electrònics i/o convencionals, sobre productes i serveis (i) de BABAU, (ii) d'altres empreses amb què BABAU col·labori, si l'Usuari dóna el seu consentiment marcant la casella corresponent.
- Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'Usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos, si l'Usuari ho autoritza marcant la casella habilitada a aquest efecte.
- Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportaments de l'Usuari amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del Lloc Web.

Dades facilitades per a l'obtenció de descomptes o per participar en promocions:
- Gestionar i dur a terme la promoció, així com gestionar-ne el desenvolupament.
- Enviar comunicacions comercials a l'Usuari per mitjans electrònics i/o convencionals, sobre productes i serveis (i) de BABAU, (ii) d'altres empreses amb què BABAU col·labori, si l'Usuari dóna el seu consentiment marcant la casella corresponent.
- Elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'Usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos, si l'Usuari ho autoritza marcant la casella habilitada a aquest efecte.
- Efectuar anàlisis sobre la utilització del Lloc Web i comprovar les preferències i comportaments de l'Usuari amb la finalitat de millorar la comunicació amb Usuaris del Lloc Web.


5.- Quines dades de l'Usuari tractarà BABAU?

BABAU tractarà les categories de dades següents de l'Usuari:

Per formalitzar una compra:
Dades identificatives: nom, cognoms i DNI.
Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça de correu postal.
Dades de transacció de béns i serveis a BABAU: productes i serveis adquirits o sobre els quals l'Usuari mostris interès.
Dades econòmiques i financeres: targeta bancària.
Dades de navegació.

Dades facilitades a través de formularis de productes fora de Stock:
Dades identificatives: nom i cognoms.
Dades de contacte: adreça de correu electrònic.
Dades de transacció de béns i serveis a BABAU: productes i serveis sobre els quals l'Usuari mostri interès.
Dades de navegació.

Dades facilitades a través de formularis de contacte:
Dades identificatives: nom i cognoms.
Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça de correu postal.
Altres dades: dades facilitades pels propis Usuaris als camps oberts dels formularis disposats al Lloc Web.
Dades de navegació.

Dades facilitades a través de formularis de col·laboracions:
Dades identificatives: nom i cognoms.
Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça de correu postal.
Dades de navegació.

Dades facilitades per a l'enviament de Newsletter:
Dades identificatives: nom i cognoms.
Dades de contacte: adreça de correu electrònic.
Dades de navegació.

Dades facilitades per a l'obtenció de descomptes o per participar en promocions:
Dades identificatives: nom i cognoms.
Dades de contacte: adreça de correu electrònic, número de telèfon i adreça de correu postal.
Dades de transacció de béns i serveis a BABAU: productes i serveis adquirits o sobre els quals l'Usuari mostris interès.
Dades de navegació.

En cas que l'Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el seu consentiment i es compromet a traslladar-li la informació continguda a la Política de Privadesa, eximint BABAU de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. Això no obstant, BABAU podrà dur a terme les verificacions periòdiques per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.


6.- Quina és la legitimació del tractament de les dades de l'usuari per part de BABAU?

La legitimació del tractament de les vostres dades personals, seran les següents:

Dades facilitades per formalitzar una compra:
- Execució del contracte, per gestionar, tramitar, enviar, donar seguiment a les compres realitzades i contactar amb l'Usuari per finalitzar la comanda si heu guardat la vostra cistella de compra o heu guardat productes a la vostra cistella de compra sense finalitzar el procés de pagament.
- Interès legítim, per fer enquestes de qualitat i de satisfacció i, per a l'enviament de comunicacions comercials personalitzades, per mitjans electrònics i/o convencionals, sobre productes i serveis de BABAU.
- Consentiment, per a l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis d'altres empreses col·laboradores.
- Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos.

Dades facilitades a través de formularis de productes fora de Stock:
- Consentiment, per informar els Usuaris de la disponibilitat de productes sobre els quals es va interessar i que estaven fora de Stock.
- Consentiment, per a l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis de BABAU i d'altres empreses col·laboradores.
- Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos.

Dades facilitades a través de formularis de contacte:
- Consentiment, per gestionar, tramitar i donar resposta a les peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l'usuari.
- Consentiment, per a l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis de BABAU i d'altres empreses col·laboradores.
- Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos.

Dades facilitades a través de formularis de col·laboracions:
- Execució del contracte, per gestionar la relació amb col·laboradors o influencers.
- Consentiment, per a l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis de BABAU i d'altres empreses col·laboradores.
- Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos.

Dades facilitades per a l'enviament de Newsletter:
- Consentiment, per gestionar la subscripció i/o baixa de la Newsletter, realitzada a través del canal disposat al Lloc Web.
- Consentiment, per a l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis de BABAU i d'altres empreses col·laboradores.
- Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos.

Dades facilitades per a l'obtenció de descomptes o per participar en promocions:
- Consentiment, per gestionar la promoció i fer efectiu el descompte o la promoció.
- Consentiment, per a l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics i convencionals, sobre productes i serveis de BABAU i d'altres empreses col·laboradores.
- Consentiment, per elaborar un perfil comercial, recorrent a fonts de tercers per oferir a l'usuari productes i serveis d'acord amb els seus interessos.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents per la qual cosa l'Usuari podrà revocar-ne només un no afectant els altres.
Per revocar aquest consentiment, l'usuari podrà contactar amb BABAU a través de info@babau.cat.


7.- Amb quins destinataris es compartiran les dades de l'Usuari?

Les dades de l'Usuari podran ser comunicades a les administracions públiques en els casos previstos a la llei.


8.- Transferències internacionals de dades

L'Usuari queda informat que BABAU té contractats els serveis de Shopify, Google, Mailchimp i Amazon Web Services, els servidors dels quals es troben allotjats als EUA, cosa que implica una transferència internacional de dades. Això no obstant, les transferències internacionals de dades es troben regularitzades ja que les entitats esmentades estan adherides al Protocol de Privacy Shield.

 

9.- Conservació de les dades


Les dades de l'Usuari seran conservades durant els terminis següents:

- Dades facilitades per formalitzar una compra:

Les dades facilitades per gestionar, tramitar, enviar i donar seguiment a les compres realitzades es conservaran durant la relació contractual i, una vegada finalitzada, durant el termini de prescripció de les accions legals que se'n puguin derivar.

Les dades utilitzades per contactar amb l'Usuari per finalitzar la comanda si heu guardat la vostra cistella de compra o heu guardat productes a la vostra cistella de compra sense finalitzar el procés de pagament seran conservades durant 180 dies.

Les dades relatives a enquestes de satisfacció i qualitat seran conservades cinc (5) anys.


- Dades facilitades a través de formularis de productes fora de Stock, seran tractats fins que es remeti la comunicació a l'Usuari, indicant-li que el producte està en Stock i, en cas que no arribi a estar en Stock, durant sis (6) mesos .

- Dades facilitades a través de formularis de contacte, seran conservades durant el termini necessari per donar tràmit i contestació a la seva sol·licitud i, una vegada finalitzat aquest, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la sol·licitud esmentada.

- Dades facilitades a través de formularis de col·laboracions, seran conservades durant la relació contractual i, una vegada finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que se'n puguin derivar.

- Dades facilitades per a l'enviament de Newsletter, seran conservades mentre l'Usuari no revoqui el consentiment prestat a aquest efecte.

- Dades facilitades per a l'obtenció de descomptes o per participar en promocions, seran conservades fins que finalitzi la promoció i, una vegada finalitzada, durant el termini de prescripció de les accions legals que se'n puguin derivar.

- Dades utilitzades per a l'enviament de comunicacions comercials, seran tractades fins que l'Usuari s'oposi o revoqui el seu consentiment.

- Dades utilitzades per dur a terme l'elaboració de perfils, recorrent a fonts de tercers, en cap cas no es referiran a un període superior a tres (3) anys.


10.- Comunicacions comercials i promocionals

Una de les finalitats per a les quals BABAU tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per remetre'ls comunicacions comercials amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies rellevants per als Usuaris.

En cas que l'Usuari vulgui deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de BABAU pot sol·licitar la baixa del servei enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@babau.cat.


11.- Responsabilitat de l'Usuari

L'Usuari:

Garanteix que és més gran de setze (16) anys i que les dades que facilita BABAU són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l'Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

Garanteix que ha informat els tercers dels qui faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades a BABAU per als fins assenyalats.

Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a BABAU oa tercers.


12.- Exercici de drets

L'Usuari pot enviar un escrit a BABAU, a l'adreça indicada a la capçalera de la present Política, o bé mitjançant un correu electrònic a l'adreça info@babau.cat, adjuntant fotocòpia del vostre document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

Revocar els consentiments atorgats.

Obtenir confirmació sobre si a BABAU s'estan tractant dades personals que concerneixen l'usuari o no.
Accedir a les vostres dades personals.

Rectificar les dades inexactes o incomplets.

Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats recollides.

Obtenir de BABAU la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.

Sol·licitar la portabilitat de les dades facilitades per l'Usuari en aquells casos previstos a la normativa.
Poseu-vos en contacte amb el DPO de BABAU a través de la següent adreça: info@babau.cat.

Interposar una reclamació relativa a la protecció de les vostres dades personals davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a l'adreça C/ Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid, quan l'interessat consideri que BABAU ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.


13.- Mesures de seguretat

BABAU tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquestes, de conformitat amb allò previst a la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.


14.- Canvis

BABAU es reserva el dret de revisar la seva Política de Privadesa en el moment que ho consideri oportú, cas en què es comunicarà als Usuaris. Per aquesta raó, us preguem que comproveu de forma regular aquesta declaració de privadesa per llegir la versió més recent de la Política de Privadesa de BABAU.


15.- Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint-ne el tractament automatitzat per part de BABAU, en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privadesa.